-grade


-grade
(съставна част на сложни думи) от латински gradi "вървя".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.